2019-04-17

Mark- och betesförmedling inför sommaren 2019

Bild på kvigor

Har du mark men inga djur eller djur och ingen betesmark? Då har du möjlighet att komma tillrätta med det problemet. Länsstyrelsen har startat en förmedling som sammanför de som har och de som behöver. Nytt för i år är att även den som söker mark för odling kan lägga ut en intresseanmälan och se om någon annan vill arrendera ut mark. Förmedlingen är helt kostnadsfri.

Med sommaren 2018 i färskt minne och med den ringa nederbörden som kommit finns det all anledning att se sig om efter betesmark. För att hitta länsstyrelsens förmedlingssida, se relaterad info.

Positiva effekter

Förutom att trygga fodertillgång eller hitta odlingsbar mark så finns andra stora positiva effekter av att bevara det Sörmländska odlingslandskapet. För att behålla den biologiska mångfalden som vuxit fram ur ett landskap med omväxlande odling och beteshagar behövs fortsatt bete. Många djur och växter är helt beroende av en fortsatt hävd som skapar det öppna landskapet. Sen handlar det givetvis också om att främja livsmedelproduktionen, både i stor och närproducerad liten skala.