2022-10-28
Matolja som hälls i en skål

Matfett, vad kan vi gemensamt göra?

Fett från matlagning och fritering har en förmåga att stelna och skapa proppar i avloppsledningar.

Detta är dyrt att åtgärda och kan skapa översvämning i din fastighet. Och om fettet når reningsverket försämras reningen av avloppsvattnet. Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle.

Nu behöver vi just din hjälp, för om detta ska ske effektivt och miljöanpassat krävs god samverkan mellan oss alla. Matfett är ett avfall som du kan lämna i PET-flaskor vid återvinningsgården eller torka ur stekpannan med papper och slänga det i soporna. För att fettet ska hamna på rätt ställe och inte i avloppsledningar kommer Gnesta genomföra en fettkampanj tillsammans med kommunens medborgare och näringsliv. Mer information kommer under hösten.

Tillsammans kan vi göra skillnad!