2018-12-06
Bild på gräsand

Matning av änder

Bröd är för näringsfattigt för att mata änder med och får de för mycket bröd att äta så blir de försvagade och kanske inte klarar vintern.

Att mata fåglar på vintern är trevligt. Att få se fåglarna från köksfönstret och ge dem en hjälpande hand (frö) under de bistra vintermånaderna känns bra för många. Men det är skillnad på fåglar och fåglar. Att ge fröätande fåglar, som grönfinkar och domherrar, frö är en för dem naturlig diet men det är annorlunda med änder som utfodras med bröd under vintern. I naturen äter gräsänder en varierad kost av vattenväxter och i viss mån några insekter. En oförsiktig småfisk kan slinka med även om det är ovanligt. När vintern kommer flyttar gräsänderna iväg till platser där de kan finna öppet vatten och naturlig föda. Problemet är att gräsänder inte håller sig med kostrådgivare utan äter det som är lätt att komma åt vilket i många fall är stora mängder vitt bröd. Brödet ger bukfylla men innehåller inte mycket näring vilket försvagar fågeln under den tid på året då den behöver näringen som bäst.

En annan problematik som är extra aktuell nu i vinter är att det är så lite vatten i vattendragen efter den torra sommaren och de blygsamma höstregnen. Vattnet står stilla i många vattendrag och fryser därför snabbt då inte vattenströmmen hjälper till med att hålla rinnsträckorna öppna. I november, när vi hade några få minusgrader, frös t.ex. långa sträckor av Sigtunaån, något som är ovanligt så tidigt på året. Om de änder som håller till vid Marieströmsåns utflöde vid Gnesta strand matas regelbundet kommer de att stanna på platsen tills sjön och ån fryser. Har de då blivit försvagade av näringsfattig mat är risken stor att de inte orkar flyga tillräckligt långt för att finna nytt öppet vatten.

Sammantaget är rekommendationen att för fåglarnas skull inte mata änderna vid Frösjön med bröd. Vill ni ändå ta en promenad, kanske med barnen, för att mata änderna så ge dem något nyttigt som ger krafter inför vintern. Nyttig andmat är majs, havre, hackad sallad och ”fågelfrö”. Men givetvis i måttliga mängder så att allt äts upp annars kan det dra möss och råttor vilket inte är meningen med en fågelmatning.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg