2021-02-04

Mineralprospektering har upphört

Myndigheten Bergsstaten har beslutat att undersökningstillståndet för mineralletning i området söder om Gnesta tätort ska upphöra.

Tillståndet gällde ett större område där stora delar av friluftsområdet Lötbodal fram till sjön Sillen varit berört.

Turerna om tillståndet började 2017 när ett gruvbolag ansökte om undersökningstillstånd hos Bergsstaten för att leta efter bland annat zink, kobolt och koppar i området. Trots att kommunen hade argument för att förhindra undersökning beviljade Bergsstaten tillståndet.

Mineralprospekteringen har oroat både privatpersoner och markägare som nu kan dra en lättnadens suck. Den 10 januari nu i år beslutade nämligen Bergsstaten att undersökningstillståndet i området ska upphöra.

Det berörda området har gamla gruvtraditioner som du gärna får läsa mer om, se relaterad information.