2022-11-03
Tecknad jordglob med grön bakgrund

Minska ditt avfall och öka återanvändning

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas.

Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

I kommunens avfallsplan, som är en del av den kommunala renhållningsordningen, finns målet att vi ska minska avfallsmängden och öka återanvändningen. Det målet består av två delmål:

  • År 2025 ska mängden avfall från hushåll (per invånare) ha minskat jämfört med föregående år
  • År 2025 ska matsvinn i den kommunala förvaltningen (skola och omsorg) ha minskat med 5 procent från 2015 års nivå

Mat- och restavfall

Vi är på god väg att minska avfallsmängderna när det gäller hushållsavfall, som består av restavfall och matavfall.

Avfall från Återvinningsgården

Vi kan också se att mängden avfall, som lämnas in till återvinningsgården, minskar. Undantaget var år 2020, då ökade istället avfallsmängderna. Med tanke på att det då var mitt i coronapandemin, kan vi anta att det berodde på att boende spenderade mer tid hemma och då också passade på att rensa ut eller genomföra de projekt som man tidigare inte haft tid till.

Avfall från återvinningsstationer

Vi är också duktiga på att lämna in tidningar och förpackningar till våra återvinningsstationer, då vi ligger högt i jämförelse med hela landet. Samtidigt som det är bra att vi lämnar in material för återvinning, så behöver vi även minska detta avfall. Det du kan ha med dig i vardagen är att undvika att köpa mat eller saker som är förpackade i flera lager plast eller kartong.

Enkla tips för din vardag

  • Tänk efter innan ett köp - behöver jag verkligen köpa det här?
  • Köp begagnade saker
  • Köp produkter med lång hållbarhet som går att reparera
  • Reparera saker som gått sönder
  • Lämna in saker som du inte längre behöver till återanvändning via loppisar, second-hand-affärer och liknande. Du kan också sälja sakerna eller lämna in de för återanvändning på återvinningsgården i Gnesta
  • Låna saker av grannar eller vänner som du vet att du bara behöver använda enstaka gånger

Mer enkla tips för din vardag hittar du på sidan Minimera avfallet, se relaterad information.