2022-11-17
Tecknad jordglob med grön bakgrund

Minska ditt avfall och öka återanvändning

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas.

Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Minska avfallet i din verksamhet

Vad du kan göra för att minska ditt avfall, beror lite på vilken verksamhet du har eller jobbar i:

  • Fastighetsbolag eller bostadsrättsförening
  • Förskola
  • Restaurang eller café
  • Skola
  • Kontor
  • Äldreboende

Det som är gemensamt är att när avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp sjunker. Avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för avfallshantering. Lokalerna kan utnyttjas effektivare och arbetsmiljön blir bättre.

Tips för just din verksamhet hittar du på sidorna under Minimera avfallet, se relaterad information.