2021-10-26
En humla sitter på en blomma.

Nominera årets miljöpristagare 2021

Nu är det dags att skicka in din nominering till Gnesta kommuns miljöpris. Gör din röst hörd och skicka in förslag på någon eller några som du tycker har gjort en värdefull insats under året.

Gnesta kommuns miljöpris utdelas till någon eller några som har gjort en särskild insats för naturen eller miljön i kommunen. Miljöpriset kan delas av flera personer eller föreningar, grupper och organisationer. Förslaget ska vara skriftligt och väl motiverat. Tänk på att nominera en pristagare för de insatser hen gjort utanför sina ordinarie arbetsuppgifter.

Så här gör du

Förslag på pristagare skickar du till Gnesta kommun, 646 80 Gnesta. Märk kuvertet med "Miljöpristagare 2021". Du kan också skicka in ditt förslag med e-post till servicecenter, se relaterad information. Det är viktigt att skriva "Miljöpristagare 2021" i ämnesraden.

Förslaget ska vara Gnesta kommun tillhanda senast måndagen den 15 november 2021.