2023-02-01
Karta över Norrtuna där men även ser sjön Klämmingen till höger

Norrtuna ska utredas som verksamhetsområde

Gnesta kommun utreder områden som behöver kommunal vatten- eller avloppsförsörjning, så kallade verksamhetsområden. Det område som står på tur för utredning är Norrtuna, utanför Gnesta.

I Norrtuna finns det en större sammanslutning fastigheter med eget avlopp, samtidigt som området är beläget nära sjön Klämmingen, som pekats ut som ny vattenförsörjning för Gnesta tätort.

Det är kommunfullmäktige i Gnesta kommun som, efter utredning, beslutar om Norrtuna ska ingå i verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i kommunen. Från ett beslut om Norrtuna ska ingå i verksamhetsområdet till byggnation på plats är en lång process, som också är beroende av den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort.

Ytterligare information och kommunikation sker med berörda fastighetsägare.

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla en eller flera tjänster för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och människors hälsa.

Några fördelar med ett verksamhetsområde för dig som är fastighetsägare är att kommunen ansvarar för drift och underhåll, samt att dricksvattnet har bra kvalitét.