2022-12-22
kuvert med ett brev i

Ny e-postadress till bygg- och miljöenheten

Vi har en ny e-postadress för dig som behöver skicka e-post till vår bygg- och miljöenhet.

E-postadresserna bygglov@gnesta.se och miljoenheten@gnesta.se har ändrats till byggomiljo@gnesta.se. Det är denna adress du använder fortsättningsvis för att nå bygglovhandläggare och miljöinspektörer.