2019-12-10

Ny renhållningstaxa 1 januari 2020

Kommunfullmäktige tog den 4 november 2019 beslut om ny renhållningstaxa som börjar gälla den 1 januari 2020.

Taxan har bland annat setts över då avtalen för renhållningen har indexreglerats under 2019. Generellt blir det en liten kostnadsökning för sophämtning och extrahämtningar utöver hushållsavfallet. Den fasta avgiften, grundavgiften, ökar totalt med 38 kronor per år för alla.

När det gäller slamtömningen blir de schemalagda tömningarna något billigare. En vanlig schemalagd tömning av en anläggning, där wc är påkopplad, och storleken är:

  • mellan 0-3 kubikmeter sänks med 172 kronor per tömning
  • mellan 3,1-6 kubikmeter sänks med 291 kronor per tömning

Slangdragning över 10 meter blir dyrare och kostnaden för slangdragning blir per tillfälle:

  • mellan 11-20 meter - 40 kronor
  • mellan 21-30 meter - 80 kronor
  • mellan 31-40 meter - 120 kronor
  • mellan 41-50 meter - 160 kronor

Slangdragning över 50 meter debiteras en avgift på 1 058 kronor per timme, minimidebitering 0,5 timme.

Har du några frågor kan du kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.