2024-05-15
Gnestas framtida vattenverk, sett från Visbohammarsvägen. En grön och beige byggnad och asfalterad väg omgiven av lite grönska.

Gnestas framtida vattenverk, sett från Visbohammarsvägen. Illustruerat av Gatun arkitekter.

Nytt vattenverk i Gnesta tätort

Så här kan det nya och moderna vattenverket i Gnesta tätort se ut. Vattenverket ska byggas etappvis och förväntas vara i drift år 2027.

Ett nytt vattenverk med ökad vattenkapacitet är ett viktigt steg mot en mer hållbar och trygg vattenförsörjning i kommunen. Vattenverket ska byggas etappvis och planeras vara i drift år 2027, med ett första spadtag för markentreprenad hösten 2025.

–I det första skedet bygger vi för en vattenkapacitet till 11 000 invånare i tätorten, vilket är vår förväntade befolkningsmängd år 2045, säger Niklas Spetz, VA-chef i Gnesta kommun.

Ökad kapacitet och förbättrad vattenkvalitet

Vattenverket ska utformas så att det kan byggas ut för en högre vattenkapacitet i takt med att befolkningsmängden ökar. Det blir ett mer effektivt vattenförsörjningssystem med större tillförlitlighet, och med tiden en förbättrad vattenkvalitet.

–Med sjön Klämmingen som vattentäkt får vi ett vatten med lägre salthalt och hög och jämn kvalitet. Det ger goda förutsättningar för en enkel och stabil beredningsprocess som på sikt också kommer att påverka vattnets lukt och smak positivt, säger Niklas Spetz.

Visbohammarsvägen i mitten, gräs på båda sidorna och det nya vattenverket långt fram på höger sida. Gnestasiluetten syns längst fram.

Gnestas framtida vattenverk till höger, sett från Visbohammarsvägen. Illustruerat av Gatun arkitekter.

Här kommer det nya vattenverket att stå

Det nya vattenverket planeras att byggas på samma fastighet som det befintliga grundvattenverket, längs med Visbohammarsvägen. Med hänsyn till järnvägen, Visbohammarsvägen och grundläggande förhållanden som exempelvis närheten till sjön Klämmingen bedöms detta vara den bästa platsen för ett nytt vattenverk.

Ett avgörande steg för hållbar vattenförsörjning

Beslutet om ett nytt vattenverk med ökad vattenkapacitet är en del av kommunens åtagande att säkerställa att invånarna fortsätter ha tillgång till rent och säkert dricksvatten.

–Det nya vattenverket är ett avgörande steg för att säkerställa hållbarhet och trygghet för våra invånare, men också för att möjliggöra bostadsbyggande i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande, Linda Lundin (S).

–Vi behöver en robust vatteninfrastruktur som kan möta våra behov idag och i framtiden, säger kommunalråd Anna Ekström (M).

Vill du veta mer om den nya vattenförsörjningen?

Håll dig uppdaterad om projektet Ny vattenförsörjning för Gnesta tätort på vår webbplats: Nya vattenförsörjningen Länk till annan webbplats.

Där kan du följa utvecklingen av de olika delprojekten och hitta svar på de vanligaste frågorna.