2018-12-27
Bild på vattenkran med dricksvatten

Ny VA-taxa 1 januari 2019

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att VA-taxan ska höjas från och med den 1 januari 2019. För en villa som förbrukar 150 kbm vatten per år ökar kostnaden med cirka 119 kr per månad. 

Taxan höjs det de kommande åren finns behov av omfattande investeringar och reinvesteringar inom kommunens VA-system. Det är nödvändigt för att kunna möta en starkare befolkningstillväxt och för att säkra leveransen av dricksvatten och rening av spillvatten. Omfattande renoveringsbehov finns även på befintligt ledningsnät.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta den tekniska kundtjänsten.

Senast publicerad 2019-04-04