2020-04-21
Bild på tecknade pengar med blå bakgrund

Ny VA-taxa från och med 1 maj 2020

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020 att VA-taxan ska höjas från och med den 1 maj 2020. 

På grund av ökade kostnader för drift av vattenverk och reningsverk, ökade personalkostnader och avskrivningskostnader på utförda investeringar höjs brukningsavgiften. Det innebär att för en villa, som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år, ökar kostnaden med cirka 84 kronor i månaden.

Höjning görs även på en del av anläggningsavgiften för att säkerställa att kostnadstäckning erhålls för utbyggnad av VA-ledningsnätet till nya och befintliga bostäder och verksamheter.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontaktuppgifter.