2022-10-20

Olaga hot mot reningsverket i Gnesta

Idag på morgonen, 20 oktober, har reningsverket i Gnesta kommun tagit emot ett kuvert innehållande hot. Polis har avlägsnat föremålet och en anmälan om olaga hot mot grupp har upprättats.

Det förseglade kuvertet med föremålet kommer nu att skickas på analys. Medarbetare på VA mår under omständigheterna bra men kommer fortsättningsvis inte att få genomföra ensamarbete. Nästa steg är skyddshöjande fysiska åtgärder. Medarbetarna har erbjudits samtal hos kommunens företagshälovård. 

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Har du blivit utsatt för hot som upplevs som allvarligt ska du göra en polisanmälan.