2023-05-24
Pilotanläggningen vid klämmingsbergsbadet

Pilotanläggning för ny vattenförsörjning

Undrar du vad det är för anläggning som står vid Klämmingsbergsbadet? Det är vår nya pilotanläggning som arbetar med att försöka rena vatten från sjön Klämmingen inför den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort.

Pilotanläggningen, som pumpar vatten ur Klämmingen, kommer ge oss ett bra underlag till val av slutprocess och dimensionering av det nya vattenverket. Vattnet kommer att renas genom ett kontinuerligt sandfilter som gör att naturligt organiskt material, bekämpningsmedelsrester och andra ämnen avskiljs så att vattnet från Klämmingen ska kunna beredas till dricksvatten.

Från anläggningen ner till Klämmingen finns även en nedgrävd ledning, om du undrar vad det är för upphöjning i marken som du ser där.

Viktigt steg framåt

Med pilotanläggningen, som kommer vara i drift under cirka ett års tid, har vi tagit ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet med en ny vattenförsörjning för Gnesta tätort. Mer information om projektet hittar du på gnesta.se/nyavattenforsorjningen.