2022-06-17

Problem i Gnesta reningsverk åtgärdas

Det har varit problem med reningsverket i Gnesta tätort sedan en tid tillbaka. Efter den här veckans insatser är vi fortsatt optimistiska, men en lång resa återstår.

Uppdatering 17 juni klockan 13.45: Vi är fortsatt försiktigt optimistiska att de åtgärder som nu vidtas i biosteget i reningsverket kommer att ge god effekt. Redan den här veckans insatser är positiva men en lång resa återstår. Det kan liknas vid vad som händer i människokroppen efter en lång antibiotikakur – det tar tid att återställa den naturliga balansen i systemet. Så är det också med det känsliga biosteget. När olje- och fettavskiljare saknas eller inte fungerar optimalt i verkstäder och liknande, eller invånare tvättar bilen med rengöringsmedel och avfettning, så utsätts biosteget för chock.

Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper

Du som bor och verkar i Gnesta har en viktig roll att fylla genom att vara aktsam med vad som kommer in i vårt reningsverk. Därför vill vi återigen vädja till er alla att endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Ett tips är att skaffa en papperkorg till badrummet där du alltid slänger tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den. Tillsammans hjälps vi åt!

Nyhet 13 juni klockan 10.30: I slutet av förra veckan upptäcktes slamklumpar i utflödet från reningsverket i Gnesta tätort. Det har väckt allmänhetens intresse för reningsverkets skick. Problemen med reningsverket är kända sedan länge och kommunen har jobbat aktivt i ungefär ett år med att identifiera problemen och att åtgärda dem.

För mycket slam i systemet

Det är den delen av reningen där näringsämnet fosfor från avföringen ska renas med hjälp av bakterier, som inte fungerar som det ska. I huvudsak är problemet att reningsverket är feltrimmat och inte klarar att skilja slammet från vattnet tillräckligt effektivt. När för mycket slam cirkulerar i systemet uppstår syrebrist, och då klarar sig inte bakterierna och vattnet som släpps ut får för höga halter av fosfor.

Fel upptäcktes tack vare kontinuerliga kontroller

Tack vare kommunens kontiunuerliga kontroller av det vatten som släpps ut upptäcktes detta problem för ungefär ett år sedan. Kommunen anmälde problemen till Länsstyrelsen och har sedan dess gjort stora insatser för att identifiera vilka åtgärder som behövs.

Just nu pågår arbetet med att trimma den mekaniska reningen så att det blir balans i systemet samt att åtgärda den kontinuerliga skötseln. Rutinerna för de kontinuerliga kontrollerna är på väg att förbättras så att vi kan få en tidigare signal när nya problem uppstår.

Stort långsiktigt arbete

Mikael Tjulin som är VA-ingenjör på Gnesta kommun berättar att de tagit in specialistkunskap i form av konsulter som hjälp dem mycket med de bitar kommunen inte själva hade kompetens för. Men han ser också att reningsverkets anställda har haft en stor inverkan på de framsteg som gjorts.

– Vi har gjort mycket och är stolta över allt som gjorts. Jag är otroligt stolt över vår egen personal som varit listiga och duktiga som lyckats åstadkomma stora åtgärder med god marginal inom budget.

Trots stora framsteg finns mycket kvar att göra innan reningsverket fungerar som det ska. Inom ett par veckor borde det stå klart vilka som är nästa viktiga åtgärder. När vi vet mer kommer vi att informera om vad som ska göras.

Kommunen uppmanar: Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper

Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Anna-Karin Lindblad Wieslander vill också passa på att uppmana om att sluta slänga saker i toaletten som inte har i avloppet att göra.

– Det kan verkligen ställa till med stora problem i reningsverket.

Mikael Tjulin håller med och lägger till:

– Främmande ämnen kan döda alla bakterier i reningsverket. En binda kan täppa igen den mekaniska reningen.

Därför vill vi vädja till alla att endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.