2019-04-24
Eldning utomhus

Rekommendationer om eldning

Det torra och varma vädret som råder i södra och mellersta Sverige har lett till stor brandrisk i skog och mark. Prognosen tyder på att brandrisken förvärras framöver.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar allmänheten att vara försiktig och hjälpa till att minska risken för att bränder startas.