2023-01-19
Tecknade symboler för statistik med grön bakgrund

Resultat av enkät om avfallshantering

Under slutet av 2022 genomförde vi en undersökning om hur nöjda våra kunder är med avfallshanteringen i kommunen. Totalt svarade 293 kunder på enkäten.

Ni är många som är nöjda med avfallshanteringen och tycker det är enkelt att lämna avfall vid återvinningsgården eller vid återvinningsstationerna. vi kommer fortsatt jobba för att våra kunder ska vara nöjda och för att det ska vara lätt att göra rätt.

Frågor och svar från enkäten

För vilken typ av fastighet har du avfallshantering?

Villor/radhus: 71 %
Flerfamiljshus: 9,9 %
Enbart fritidshus: 15,4 %
Annan fastighet: 3,8 %

Hur nöjd är du med hur hämtningen av hushållssopor från din fastighet sköts?

Med hushållssopor avses matavfall i grön påse och restavfall i en vanlig påse.

Nöjd: 86,4 %
Varken eller: 6,1 %
Missnöjd: 5,5 %
Ingen åsikt/vet ej: 2 %

Hur enkelt tycker du att det är att slänga dina förpackningar vid en återvinningsstation?

Enkelt: 67,9 %
Varken eller: 11,3 %
Krångligt: 19,8 %
Ingen åsikt/vet ej: 1 %

Hur enkelt tycker du att det är att slänga dina tidningar vid en återvinningsstation?

Enkelt: 75,1 %
Varken eller: 10 %
Krångligt: 10,4 %
Ingen åsikt/vet ej: 4,5 %

Hur enkelt tycker du att det är att bli av med ditt grovavfall?

Med grovavfall avses sådant avfall som inte ska slängas i kärlet för hushållssopor, och som du kan lämna på Återvinningsgården i Gnesta.

Enkelt: 60,7 %
Varken eller: 9,2 %
Krångligt: 27 %
Ingen åsikt/vet ej: 3,1 %

Hur nöjd är du med hur tömningen av slam från din fastighet sköts?

138 svarande har enskilt avlopp.

Nöjd: 73,9 %
Varken eller: 10,9 %
Missnöjd: 3,6 %
Ingen åsikt/vet ej: 11,6 %

När du besöker Återvinningsgården i Gnesta, hur nöjd är du då vanligtvis efter ditt besök?

Har du kunnat bli av med ditt avfall, har du fått en hjälp du behöver?

Nöjd: 84,3 %
Varken eller: 2,7 %
Missnöjd: 6,2 %
Ingen åsikt/vet ej: 6,8 %

När du besöker Återvinningsgården i Gnesta, hur nöjd är du då vanligtvis med personalens service och bemötande?

Nöjd: 80,6 %
Varken eller: 5,5 %
Missnöjd: 6,5 %
Ingen åsikt/vet ej: 7,5 %