2020-11-05
Litet vattefall

Samråd inom vattenförvaltning pågår

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt.

Samrådet denna gång sker genom digitala handlingar varför Gnesta kommun hänvisar till vattenmyndigheternas webbplats för att ta del av handlingarna, se relaterad information.

Följande handlingar ingår i samrådet:

  • Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
  • Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
  • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Gnesta kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. När du gått in på webbsidan så klicka på flikarna som berör Norra Östersjön. På webbsidan finns instruktion hur synpunkter kan lämnas på samrådet.

För dig som inte har tillgång till egen dator hänvisar vi till kommunens servicecenter/Gnesta bibliotek där dator kan lånas. På servicecenter finns även innehållsförteckningar i pappersformat för de olika samrådshandlingarna för den som vill få en snabb överblick av vad det hela handlar om. Servicecenters öppettider är måndag-fredag 10.00–17.00 (torsdagar till 19.00). Lördagar 10.00–14.00.