2023-02-14

Samråd om nya vattenförsörjningen

Gnesta kommun har börjat med samråd om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort. Syftet är att samla in bra beslutsunderlag till ansökan om tillstånd att ta vatten ur Klämmingen.

Nyligen hölls ett första samrådsmöte med Länsstyrelsen Södermanlands län och Länsstyrelsen Stockholm. Under samrådet diskuterades bland annat hur den nya vattenförsörjningen påverkar miljön och omgivningen, och om vi behöver göra ytterligare utredningar i vårt arbete.

Nästa steg är att kalla till samråd med andra berörda parter, där även allmänheten får en möjlighet att tycka till om den nya vattenförsörjningen för Gnesta tätort. Det är en demokratisk rättighet, och allas åsikter är värdefulla för oss.

Varför samråd?

Syftet med samråden är att samla in synpunkter och värdefull information för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt innan vi skickar in ansökan om tillstånd för vattenuttag ur Klämmingen till Mark- och miljödomstolen. I förlängningen innebär det att eventuella osäkerheter i underlaget blir färre och att risken för tidskrävande kompletteringar minskar.

Följ vårt arbete

Att vi nu inlett processen med samråd är ytterligare ett steg i målet mot att du och alla andra Gnestabor ska få gott dricksvatten. Följ gärna vårt arbete på: gnesta.se/nyavattenforsorjningen