2022-12-21

Samråd om vattenskyddsområde

Varje vattentäkt behöver ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Det är formella områdesskydd och verktyg för att skydda dricksvattnet mot risker och förebygga problem.

Vattentäkten i Visbohammar försörjer Gnesta tätort med dricksvatten. Befintligt vattenskyddsområde är inaktuellt och ger inte tillräckligt skydd för dricksvattnet. Kommunens VA-enhet har tillsammans med konsultföretaget AFRY tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Förslaget presenteras nu här på webben och ett samråd kommer att genomföras i början av nästa år. Läs mer på gnesta.se/vso