2019-12-09
Foto på röd flagga för utmärkning av slamtömningsplats

Schemaläggning av slamtömning

Vi har startat arbetet med att lägga in alla avloppsanläggningar, även de som i dagsläget budar tömning, på ett grundschema med en tömning per år för en avloppsanläggning med påkopplad WC, och med en tömning vartannat år för ett bad-, disk- och tvättvattenavlopp.

Samtidigt ser vi över befintliga schemaläggningar för att:

  • få en jämnare fördelning av antalet tömningar per vecka
  • kunna tömma fler fastigheter utmed samma väg samtidigt samt
  • kunna säkerställa att vår mottagningsplats ska kunna ta emot slamavfallet

Sker det en förändring för din avloppsanläggning, får du ett informationsbrev hemskickat från tekniska kontoret. Får du inget brev, har det inte skett några förändringar.

Använder du inte din avloppsanläggning kan du alltid söka dispens från tömningen hos miljöenheten. Budar du en tidigare tömning samma år som grundschemat, kan du självklart ersätta tömningen i grundschemat med den budade tömningen. Då avbokar du den planerade schematömningen i samband med att du beställer din budade tömning.