2019-08-20
Karta över berört område

Skogliga åtgärder i Björnlunda

I anslutning till Skogsvägen, Gärdesvägen och Skendavägen kommer skogliga åtgärder att utföras närmsta tiden.

Inom området (ungefärligt inringat med blått) kommer det inom närmaste tiden att avverkas träd samt gallras. Åtgärden görs då många träd - framförallt gran - har dött av torka och angrepp av granbarkborre. Tall och löv kommer ställas kvar och man kommer gallra i en del tätare partier. Samtidigt ser man över riskträd i mot bef. tomter, nya tomterna på åkern och vägarna. Virket och i möjligaste mån riset kommer att tas ut från skogen. Vi ber er ha överseende med att det kommer bli lite ”stökigt” under pågående jobb.

Arbetet kommer att ske med mestadels skogsmaskiner, men även med skogsarbetare. Fällt virke samt grenar vid hus och väg kommer att avlägsnas.
OBS! Under pågående arbete ber vi er att inte vistas nära maskinen eller vid träd som fälls. Likaså får t ex inte barn klättra i vältorna.

Vi markerar upp mot tomtgränser inför åtgärderna.

Vid önskemål, frågor eller synpunkter ring snarast: Skogssällskapet Marie Dahlstrand Wickström 0155-29 04 70 alt madah@skogssallskapet.se Övergripande frågor Gnesta kommun Bertil Karlsson 0158-275000.