2021-04-27
Avverkningsområde i Laxne

Skogliga åtgärder i Laxne

Tyvärr har fler granar angripits av granbarkborrar sen området åtgärdades sist för att förhindra spridning. De stora granarna dödas och kan falla på människor när de ruttnar. Kommunen kommer därför att avverka i området med beräknad början den 3 maj.

Tallar och lövträd kommer sparas i mesta möjliga mån med undantag för träd som står tokigt eller behöver tas för att komma fram. Även några levande granar kommer avverkas i anslutning till de skadade träden. Döda stockar, högstubbar kommer att lämnas kvar då granbarkborrens fiender lever i dessa, till exempel myrbaggen. Ny skog kommer planteras på öppnare delar.

Arbetet kommer att ske med mestadels skogsmaskiner, men även med skogsarbetare. Fällt virke samt grenar kommer att avlägsnas i mesta möjliga mån. Vi ber er ha överseende med att det blir lite stökigt ett tag.

OBS! Under pågående arbete ber vi er att inte vistas nära maskinen eller vid träd som fälls. Likaså får till exempel inte barn klättra i vältorna.

Vid önskemål, frågor eller synpunkter kontaktar du Skogssällskapet Marie Dahlstrand Wickström. För övergripande frågor kontaktar du Bertil Karlsson på Gnesta kommun, se kontakt. 0155-29 04 70 alt madah@skogssallskapet.se Övergripande frågor Gnesta kommun Bertil Karlsson 0158-275170.