2021-10-22
Frigående höns på bondgård

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Fynd hos vilda fåglar har visat att fågelinfluensaviruset finns kvar i miljön. Jordbruksverket uppmanar dig som har fåglar att agera nu för att skydda dina fåglar mot fågelinfluensan.

Fågelinfluensa förekommer nästan varje år i Sverige och i Europa. Ofta drabbas vilda fåglar men vissa år sprider sig fågelinfluensan till tamfåglar. Säsongen 2020-2021 har vi haft det största utbrottet av fågelinfluensa någonsin i Sverige.

Fågelinfluensaviruset från i fjol har stannat kvar i miljön och hos vilda lokala fågelarter vilket gör att det finns risk för nya infektioner hos både vilda och tama fåglar. Det är därför extra viktigt att djurägare, oavsett storlek på anläggning, är mycket noggranna med hygienrutinerna.

Skydda dina fåglar

För att minska risken för spridning av fågelinfluensa ska du arbeta förebyggande. Det gör du bland annat genom att:

  • Byta kläder och skor när du går i utrymmen där du håller fåglar och tvätta händerna.
  • Gå inte in och ut ur djurutrymmet oftare än vad som är nödvändigt för deras skötsel och begränsa antal besökare.
  • Utfodra fjäderfän inomhus eller om detta inte är möjligt, under tak.
  • Hålla rent, städat och fritt från växtlighet runt hönshuset och desinficera vid behov markytor vid ingången.
  • Samla upp foderspill direkt så att det inte lockar till sig vilda fåglar.

Mer tips på hur du kan skydda dina fåglar hittar du på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, webbsida. Se relaterad information.

Om du hittar döda fåglar

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till SVA. SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Se relaterad information.

Vid utbrott hos tama fåglar

Vid ett eventuellt utbrott hos tama fåglar behöver Länsstyrelsen Södermanland komma i kontakt med er som har hobbybesättningar av fjäderfä i närområdet. För anmälan till det kostnadsfria fjäderregistret, se relaterad information.

Om fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.