2019-08-29

Skydda din brunn

Läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Det finns flera vinster med att registrera din brunn, till exemepl:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.
  • Genom att lämna information om bland annat vattnests kvalitet, bidrar du till en gemensamt bättre kunskap.

Läs mer om vad det innebär att registrera din brunn, följ länken nedan.

Senast publicerad 2019-08-29