2019-08-29

Skydda din brunn

Läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Det finns flera vinster med att registrera din brunn, till exemepl:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.
  • Genom att lämna information om bland annat vattnests kvalitet, bidrar du till en gemensamt bättre kunskap.

Läs mer om vad det innebär att registrera din brunn, följ länken nedan.