2023-07-04
Hälla olja i tratt

Slipp stopp i avloppet

Nu delar vi ut gratis fettrattar på Servicecenter och Återvinningsgården för att undvika stopp i avloppet.

Matfett är både ett avfall och en resurs. Om du lämnar det vid återvinningsgården kan det användas vid framställning av biogas och biodiesel eller förbrännas och bli fjärrvärme. Det kan också användas som råvara till nya produkter så som tvål, tvättmedel och gummi.

Lätt att göra rätt!

Ta hand om överbliven matolja och fett när du lagar mat. Mindre mängd fett i stekpannan kan du torka ur med papper och slänga i matavfallspåsen. Vid större mängd fett kan du använda fettratten:

  1. Skruva på tratten på en PET-flaska
  2. Låt fettet svalna och häll det i flaskan
  3. Ställ undan flaskan till nästa gång du behöver den
  4. När flaskan är full lämnar du den på Återvinningsgården, se öppettider i Relaterad information

Tratten kan du hämta antingen på kommunens servicecenter eller på Återvinningsgården

Fett skapar proppar i avloppet

Fett från matlagning och fritering stelnar och skapar proppar i avloppsledningar. Det är dyrt att åtgärda och kan skapa översvämning i din fastighet. Om fettet når reningsverket kan det orsaka stopp även där och i reningsverk kan reningen försämras. En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle.