2021-10-26
Den gröna påsen får endast användas till matavfall. Restavfallet lägger du i en vanlig butikspåse (inte grönfärgad).

Den gröna påsen får endast användas till matavfall. Restavfallet lägger du i en vanlig butikspåse (inte grönfärgad).

Sopsortering på olika språk

Tack vare några sfi-elever på vuxenutbildningen i Gnesta kommun finns det nu filmer om sopsortering på olika språk. Språken är på arabiska, tigrinja, dari, oromo och svenska.

Samtliga filmer visar på ett pedagogiskt sätt vad som får slängas i den gröna påsen, och vad som inte får slängas där.

Samtliga filmer hittar du på: gnesta.se/sopsorteringpaolikasprak