2021-06-02

Spara på vattnet även i sommar

Trädgårdsslang med knut på

Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och i Gnesta tätort gäller fortfarande bevattningsförbudet. I övriga tätorter upphäver vi bevattningsförbudet.

Även i år är våra grundvattennivåer låga och vi alla behöver vara sparsamma med vårt dricksvatten.

För att minska vattenförbrukningen håller vi kvar bevattningsförbudet i Gnesta tätort. Det innebär bland annat att du inte får vattna gräsmattor, blommor och annan växtlighet med slang, fylla din pool eller tvätta bilen hemma på gården.

I Björnlunda, Stjärnhov och Laxne upphäver vi bevattningsförbudet då läget inte är lika kritiskt i dessa orter.

För dig som vill ha tips på hur du kan spara på dricksvatten har vi samlat tips och idéer på vår hemsida, se relaterad information.

Du hittar mer information om bevattningsförbudet och vad det innebär för dig samt frågor och svar rörande vår dricksvattenproduktion under relaterad information.