2019-02-18
Bild på vatten som rinner på barnhänder ur kran i ett handfat

Status vattnet i Stjärnhov

Efter driftstörningen på vattnet den 3-4 februari har intensiva reparationsarbeten pågått på vattenverket i Stjärnhov.

Under tiden som reparationerna har pågått, har vattenleveransen säkerställts genom att vi fyllt på vattenreservoaren med externt vatten. Sedan onsdagen den 13 februari är det åter Stjärnhovsvatten som kommer ur din kran.

I vattenverket har vi bytt ut vattenverkets olika filter. Vi kommer fortsättningsvis för att säkra framtida försörjning att borra en ny brunn k under våren samt byta ut pumparna, som pumpar upp grundvatten.

Renovering av vattenverket pågår därför fortfarande och vi gör stora investeringar för att säkerställa vattenleveransen i fortsättningen.

Vattnet är drickbart

En del har hört av sig om att de fått information om att vattnet inte skulle vara/är drickbart. Denna information stämmer inte. Då vattnet släpptes på systemet sent på kvällen den 4 februari kunde vattnet det första tiden vara missfärgat. Missfärgningen gör inte vattnet odrickbart, även om det inte ser aptitligt ut. Vi har därför fram till idag måndag morgon haft dricksvattentankar utställda. Dessa är nu borttagna.

Upplever du missfärgat vatten, hör gärna av dig till oss, se kontakt.

Senast publicerad 2019-02-18