2023-05-10
Strand i solsken med bryggor och båtar i bakgrunden

Tjänligt badvatten vid Frösjöstrands badplats

Under våren 2023 har badvattnet i Frösjöstrand testats vid flera tillfällen med två veckors mellanrum och visat på tjänligt badvatten inför badsäsongen.

Kommunen ansvarar för provtagning och kontroll av vattnet på badplatser inom kommunområdet och att informera allmänheten om badvattenkvaliteten, att rapportera kvaliteten till Havs- och vattenmyndigheten och att avråda från bad om det finns hälsorisker för de som badar.

Vattnet vid Frösjöstrand har tidigare haft förhöjda halter av E. coli-bakterier och intestinala enterokocker (tarmbakterier) och avrådan från bad gjordes av hälsoskäl periodvis under somrarna 2020 och 2021 samt hela sommaren 2022.

Samtliga tester under våren 2023 visar på tjänligt vatten och badgäster är välkomna till Frösjöstrand. Fortsatta tester av vattnet kommer att göras för att upptäcka eventuella hälsorisker i framtiden, eftersom källan till tidigare års avvikelser inte har upptäckts.

Om ett test visar på otjänligt vatten blir avrådan från bad aktuell och nytt test genomförs så snart som möjligt för att följa upp avvikelsen, tills prov visar på tjänligt vatten igen och avrådan kan tas bort. Även test som visar på vatten med klassningen tjänligt med anmärkning innebär omprov snarast för att säkerställa att vattnet inte är en hälsorisk vid bad.

Läs om Frösjöstrands badplats och om tidigare utredningar och åtgärder gällande badets vattenkvalitet på vår webbsida. Se Relaterad information.