2021-03-30
Bil i biltvätt

Tvätta bilen i biltvätt, inte på gatan

Nu är våren här och många bilar kommer att få en välbehövlig tvätt. För att minska risken för skador på miljön ska du inte tvätta bilen hemma, på uppfarten eller gatan. Välj i stället en biltvätt som renar tvättvattnet

Vad händer när jag tvättar bilen hemma?

Om du tvättar din bil hemma, på gatan eller uppfarten, kommer tvättvattnet orenat rinna via dagvattenledningar eller diken till närmaste sjö eller vattendrag. Tvättvattnet kan innehålla miljöfarliga ämnen så som kemikalier, oljor och tungmetaller. Dessa ämnen kan skada både människor och miljö.
Du ska inte heller tvätta din bil i ett garage med kommunalt avlopp. Tvättvattnet rinner då orenat till kommunens reningsverk och den stora mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna i verket.

Varför välja biltvätt?

När du tvättar bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall renas vattnet innan det leds vidare till kommunens reningsverk. En stor del av föroreningarna skiljs av direkt och stör därför inte reningsprocessen eller förorenar slammet i kommunens reningsverk. Biltvättarna använder dessutom kemikalier som är snällare mot vår miljö och på så sätt minskar miljöbelastningen från din biltvätt.

I undantagsfall

Om du ändå väljer att tvätta din bil hemma kan du skölja av den på en plan gräsbevuxen eller grusad yta där vattnet inte kan rinna till vattendrag. Bilvårdsprodukter som används ska vara miljömärkta och användas måttligt.
Observera att du inte får använda kommunalt dricksvatten när det råder bevattningsförbud.