2019-04-02
Bild på person i orangea kläder som håller en handdator i handen och läser av streckkod på baksidan av ett grönt sopkärl

Uppmärkning av sopkärl

Inom kort kan det hända att du ser personal från vår renhållningsentreprenör Suez Sverige AB röra sig kring ditt sopkärl. Det personalen gör är att skapa ett unikt behållarnummer för ditt kärl.

Vid uppmärkning läser personalen av din unika streckkod på etiketten och sedan läser de av den svarta lilla brickan på framsidan av kärlet. 

De avlästa uppgifterna förs sedan digitalt över till vårt verksamhetssystem. Uppmärkningen sker för att vi ska kunna komma igång med datoriserad tömningsregistrering.

Uppmärkning planeras att utföras under april - maj och vi börjar i Gnesta tätort. Ha gärna ditt kärl ståendes framme på hämtningsplatsen. Om entreprenören inte kan märka ditt kärl vid tillfället då han är där, kommer de tillbaka vid ett senare tillfälle.

Datoriserad tömningsregistrering innebär att varje dag skickas en digital tömningslista ut till varje sophämtningsfordon. I sophämtningsfordonet ser chauffören på en skärm vilka kärl som ska tömmas. När sopkärlet töms, sker en avläsning, varpå en tömning registreras digitalt. Om chauffören skulle missa att tömma ett sopkärl, syns även detta på skärmen i bilen och på den digitala tömningslistan.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen kontakta Servicecenter, se kontakt.

Senast publicerad 2019-04-04