2022-05-12
Tecknat svart utropstecken med grön bakgrund

Utredning av ledningsnät vid Frösjöstrand

Med anledning av de förhöjda halterna av bakterier vid Frösjöstrand kommer vi från onsdag denna vecka, 11 maj, till och med början av nästa vecka utreda ledningsnätet i ett område i anslutning till Frösjöstrand.

Uppdatering 12 maj klockan 15.54: Utredningen av ledningsnätet vid Frösjöstrand är färdig. Pollex, som utförde jobbet, har genom rök och färgämnen konstaterat att samtliga fastigheter, som har ingått i utredningen, har sina avlopp och sitt dagvatten rätt kopplat.

Nyhet 9 maj 16:50: Med anledning av de förhöjda halterna av bakterier vid Frösjöstrand kommer vi från onsdag denna vecka, 11 maj, till och med början av nästa vecka utreda ledningsnätet i ett område i anslutning till Frösjöstrand.

Det är ett företag som med hjälp av rök och färgämnen kommer att inventera ledningsnätet. Röken kommer att tryckas in i ledningsnätet och den kan komma att synas och märkas av men är helt ofarlig.

Berörda fastigheter kommer att få information i början av veckan.