2022-06-22

Vandaliserad avloppsledning

Efter måndagens sabotage av ledningsmaterialet till den nya avloppsledningen i Sigtunaån har kommunen beslutat att försöka få hem nya rör och anlita väktartjänst.

Uppdatering 22 juni klockan 15.30: Det var i måndags som kommunens entreprenörer upptäckte att någon saboterat det nya ledningsmaterialet genom att borra hål i rören. Detta är givetvis mycket beklagligt då innebär både ekonomiska konsekvenser och väntan på nytt material.

Kommunen har beslutat att försöka få hem nya rör, anlita väktartjänst och forcera planen något för att förhoppningsvis hinna få ned den nya avloppsledningen innan semestern. Vilka de exakta konsekvenser är avseende tid och kostnader är inte kända i nuläget. Leverantörer och entreprenörer har varit förstående för kommunens situation och vi har blivit prioriterade där det har varit möjligt.

Nyhet 20 juni klockan 15.30: Kommunens entreprenörer upptäckte idag, 20 juni, när de skulle påbörja arbetet med den nya avloppsledningen i Sigtunaån att det var små borrade hål i ledningsmaterialet till den nya ledningen som ska ersätta den befintliga ledningen i Sigtunaån.

– Detta är givetvis mycket beklagligt då det innebär både ekonomiska konsekvenser och att vi kommer behöva vänta på nytt material till den nya avloppsledningen, säger Mikael Tjulin, VA-ingenjör i Gnesta kommun.

Polisanmälan är gjord

En polisanmälan är gjord och det vandaliserade materialet är dokumenterat. Har du sett något hör gärna av dig till Polisen på 114 14 eller via Polisens tipsformulär. Länk till annan webbplats.

Vandalism med borrade hål i materialet till den nya avloppsledningen