2021-09-30
Tecknad bild på utropstecken med röd bakgrund

Varning för oseriös aktör

Vi har uppmärksammats på att fastighetsägare har blivit kontaktade av ett företag som säger att de ska spola fastighetens ledningar, att det är tvingande och att de är kommunens leverantör.

Vi vill göra er uppmärksamma på att det företag som nu ringer runt inte gör detta på uppdrag av Gnesta kommun. Vi, som kommun, jobbar inte på detta sätt. Vi, eller vår leverantör, ringer aldrig upp och erbjuder fastighetsägare att spola ledningar i privata fastigheter, eller säger att det är tvingande.

Företaget är inte en leverantör som kommunen har ett avtal med. Om spolning av de kommunala ledningar behövs, beställer vi denna tjänst av den leverantören som vi har avtal med.