2021-03-09
Bild på skyltar uppsatta på en dörr om rökfria miljöer

Kampanjmaterialet som består av affischer och dekaler är gratis.

Vill du bidra till en rökfri miljö?

Visste du att det finns en ny tobakslag som gjort att vi fått fler rökfria utomhusmiljöer? För att öka kännedomen om den nya lagen letar Gnesta kommun nu efter samarbetspartners som vill bidra till en rökfri miljö.

Den 1 juli 2019 började den nya tobakslagen att gälla. Lagen innebär att det är förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, lekplatser och vid entréer till allmänna lokaler. Syftet med lagen är också att skydda barn och unga från att börja använda tobak och stödja personer som vill sluta röka.

I Gnesta kommun vill vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten sprida kunskap om lagen om rökfria miljöer utomhus och efterlevnaden av den, för att skydda både vuxna och barn från tobak. Som ett led i detta välkomar vi fler aktörer i kommunen att delta. Bland annat bjuder vi in näringslivet, föreningar och fastighetsägare att vara med i informationskampanjen.

– Rökning förekommer fortfa­rande på vissa platser, till exempel vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafik. Även skyltning fattas, vilket vi kommer titta på i år, som en del av tillsynsarbetet. Arbetet med att informera om den nya tobakslagen behöver därav fortsätta. Därför vill vi att så många aktörer som möjligt hjälper oss att sprida kunskapen till allmänheten, säger Jessica Perman Viberg, miljöinspektör i Gnesta kommun.

Gratis informationsmaterial

För att underlätta arbetet erbjuder Gnesta kommun gratis informationsmaterial till dig som driver en verksamhet eller till dig som äger eller förvaltar en fastighet i kommunen. Materialet består av affischer och dekaler som vi önskar att du sätter upp på anslagstavlan eller vid entrén till din lokal eller verksamhet.

Ansvar

Det är du som som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs. Det innebär till exempel att det är restaurangägarens ansvar att se till att det inte förekommer rökning på uteserveringen och i anslutning till entréer.

Anmälan

För att ta del av materialet ska du skicka din anmälan till miljoenheten@gnesta.se senast den 22 mars.

Frågor

Har du frågor om materialet eller rökfria miljöer är du välkommen att mejla till Miljöenheten i Gnesta kommun, se relaterad information.

Mer information

Läs gärna mer om rökfria miljöer och vår informationskampanj på:
gnesta.se/kampanjrokfriamiljoer
gnesta.se/rokfriamiljoer