2018-07-20

Bevattningsförbud från måndag 23 juli

Bild på slang som det kommer vatten ur med ett stort rött kryss över slangen

Vi inför bevattningsförbud från och med 23 juli 2018, bevattningsförbudet kommer att gälla tills vidare för alla med kommunalt vatten. Orsaken till bevattningsförbudet är den långvariga värmen och torkan som gör att grundvattennivåerna sjunker i snabbare takt.

Vem gäller bevattningsförbudet för:

Bevattningsförbudet gäller privatpersoner, företag och besökande i Gnesta kommun. Vissa företag är beroende av vatten för att upprätthålla sin produktion, vi ber dessa tänka igenom sina rutiner för användning av vatten.

Vad gäller vid bevattningsförbud:

  • Under ett bevattningsförbud får dricksvatten endast användas till personlig hygien, mat och dryck.
  • Du får vattna blommor och mindre växter med en vattenkanna.
  • Biltvätt får endast ske i anläggningar som återanvänder och renar sitt tvättvatten.

Finns det möjlighet till dispens?

Det kommer inte att ges dispens, ett bevattningsförbud gäller alla.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Du kan vattna blommor och mindre växter med vattenkanna.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • Fylla pooler och spabad eller byta ut vatten i dessa anläggningar.
  • Tvätta bil, båt, husfasad, altaner, uppfarter med mera.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du, som kund, bryter mot bevattningsförbudet kan Gnesta kommun stänga av vattnet eller strypa vattentillförseln till din fastighet med stöd av LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster). Vi övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det är bevattningsförbud.

Om vi hjälps åt räcker dricksvattnet till alla

Vi uppmanar boende och turister i Gnesta kommun att respektera bevattningsförbudet. Om vi hjälps åt att spara vatten så räcker det till alla.

Senast publicerad 2018-08-08