Trädgårdsslang med knut

Bevattningsförbud

Grundvattennivåerna är låga och bevattningsförbud gäller sedan 2018 i Gnesta tätort. I övriga tätorter är det just nu inte bevattningsförbud.

Eftersom grundvattennivåerna är fortsatt låga sedan 2018 kvarstår bevattningsförbudet som infördes då för Gnesta tätort.

I Stjärnhov och Laxne, som också får sitt dricksvatten från grundvattentäkter, är läget inte lika kritiskt. Därför är det just nu inte bevattningsförbud i dessa orter.

Björnlunda som får sitt dricksvatten från en ytvattentäkt (sjö) påverkas inte på samma sätt av låga grundvattennivåer och har inte bevattningsförbud.