Trädgårdsslang med knut

Bevattningsförbud

Grundvattennivåerna är fortfarande låga och bevattningsförbudet kvarstår i Gnesta tätort. I övriga tätorter är det just nu inte bevattningsförbud.

Då grundvattennivåerna är fortsatt låga kvarstår bevattningsförbudet som infördes 2018 för Gnesta tätort.

I Stjärnhov och Laxne, som också får sitt dricksvatten från grundvattentäkter, är läget inte lika kritiskt. Därför är det just nu inte bevattningsförbud i dessa orter.

Björnlunda som får sitt dricksvatten från en ytvattentäkt (sjö) påverkas inte på samma sätt av låga grundvattennivåer och även här är bevattningsförbudet upphävt.