Bevattningsförbud

Från och med den 5 maj 2020 är det bevattningsförbud i Björnlunda, Gnesta, Laxne och Stjärnhov. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Orsaken till bevattningsförbudet är de senaste årens varma somrar och nederbördsfattiga vintrar vilket gjort att grundvattennivåerna sjunkit i snabb takt. Grundvattennivåerna är nu, i maj 2020, under de normala i Gnesta, Laxne och Stjärnhov.

Grundvattnet är en resurs som vi behöver vara rädda om, fortsätt därför att tänka på hur ni använder dricksvattnet. För tips om hur du kan spara på vattnet, se relaterad information.

Förtydligande om bevattningsförbud Björnlunda

Björnlunda får sitt dricksvatten ifrån en ytvattentäkt (sjö) och inte ifrån en grundvattentäkt. Om det blir brist i andra delar av kommunen kan vi behöva ta nödvatten ifrån Björnlunda, och det är därför vi har infört bevattningsförbud här. Det är alltså viktigt att även boende i Björnlunda är sparsamma med dricksvattnet.

Vem gäller bevattningsförbudet för:

Bevattningsförbudet gäller privatpersoner, företag och besökande i Gnesta kommun. Vissa företag är beroende av vatten för att upprätthålla sin produktion, vi ber dessa tänka igenom sina rutiner för användning av vatten.

Vad gäller vid bevattningsförbud:

  • Under ett bevattningsförbud får dricksvatten endast användas till personlig hygien, mat och dryck.
  • Du får vattna blommor och mindre växter med en vattenkanna.
  • Biltvätt får endast ske i anläggningar som återanvänder och renar sitt tvättvatten.

Finns det möjlighet till dispens?

Bevattningsförbudet gäller alla, det kommer endast att ges dispens i undantagsfall.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Du kan vattna blommor och mindre växter med vattenkanna.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • Fylla pooler och spabad eller byta ut vatten i dessa anläggningar.
  • Tvätta bil, båt, husfasad, altaner, uppfarter med mera.
  • Spola en isbana.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du, som kund, bryter mot bevattningsförbudet kan Gnesta kommun stänga av vattnet eller strypa vattentillförseln till din fastighet med stöd av LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster). Vi övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det är bevattningsförbud.

Om vi hjälps åt räcker dricksvattnet till alla

Vi uppmanar boende och turister i Gnesta kommun att respektera bevattningsförbudet. Om vi hjälps åt att spara vatten så räcker det till alla.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet tillhör även undantagen för bevattningsförbudet. En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

*Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet, såsom el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.