Enskilt vatten och avlopp

Fastigheter som ligger utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av enskilt vatten eller avlopp.

Ett enskilt avlopp eller enskilt vatten är ett avlopp eller en dricksvattenanläggning som inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet.

Du hittar mer information om både enskilt vatten och enskilt avlopp under relaterad info.

Kontakta miljöenheten om enskilt vatten och avlopp

Om du har några frågor om enskilt vatten och avlopp så ska du kontakta miljöenheten. Du når dem via växeln på telefonnummer 0158 - 275 000.