flicka som borstar tänderna

Eget dricksvatten och egen brunn

Många hushåll i Gnesta kommun har eget vatten som tas från en grävd eller borrad brunn. Du eller din samfällighetsförening ansvarar i dessa fall för driften, vattenkvaliteten och skötseln.

Både vattenkvaliteten och vattentillgången kan variera över tiden. Därför kan det vara en idé att kontrollera ditt vatten någorlunda regelbundet speciellt om vattnet är missfärgat eller smakar illa.

Hur du anlägger din brunn för dricksvatten och hur du sköter din brunn kan du läsa mer om på Livsmedelsverkets webbsida, se Relaterad information.

Läs kommunens dricksvattenföreskrifter under Relaterad information.

Hur ska jag gå till väga om jag vill kontrollera mitt brunnsvatten?

Det smidigaste sättet är att du tar kontakt med ett laboratorium, så skickar de flaskor och provtagningsinstruktioner.

Du kan också beställa provtagningsmaterial från SGS analytics laboratorium om du beslutar att använda dig av dem. För att läsa mer om provtagning och beställa material för provtagning av vatten, se Relaterad information.

Vattenprovet skickar du sedan till labbet i fråga i de emballage du får därifrån.

Du kan även lämna in vattenprovet på kommunens servicecenter, Marieströmsgatan 3 i Gnesta mellan klockan 10.00 och 13.00 samma dag som proverna hämtas, se hämtningsschema under Relaterad information. Tänk på att i så fall ta provet samma morgon!

Har du eget vatten och en livsmedelsverksamhet i vilken du använder vattnet eller är ni fler än 50 personer som tar vatten från samma brunn?

Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande måste du registrera anläggningen.

Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn. Registreringsblankett för dricksvatten finns under Relaterad information.

I Sverige räknas dricksvatten som livsmedel vilket innebär att den hamnar under miljöenhetens tillsyn och att vi kommer att göra kontroller hos dig. Du får då också betala en årlig avgift för anläggningen samt ta flera årliga prover på vattnet för att säkerställa en god kvalitet. Läs mer om vad som krävs i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, se Relaterad information.

Om din brunn sinar

Vattentillgången i din brunn kan minska vid exempelvis långvarig torka. Ta för vana att se över tillgången i din brunn så att du kan vidta åtgärder innan den sinar helt. Om du behöver fylla på i din brunn kan du kontakta en privat leverantör av dricksvatten. Tänk på att vid långvarig torka är även marken runtomkring brunnen torr och vattnet du fyller på kanske inte stannar kvar i din brunn.

Vid vattenbrist

Om din brunn har sinat helt, en ledning gått sönder eller vattenkvaliteten blivit otjänlig kan du behöva skaffa dricksvatten på annat sätt. Fråga gärna dina grannar om möjligheten att ta vatten från dem. Gnesta har en dricksvattenstation på Ågatan 8 där du kan köpa vatten. Kom ihåg att ta med dig kärl att hämta vatten i.

Krisberedskap för egen brunn

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver förbereda dig för krishändelser som påverkar din vattentillgång. På Livsmedelsverkets webbsida du läsa mer om vad du behöver tänka på och vilka typer av kriser som kan påverka din dricksvattenförsörjning. Se Relaterad information.