Låga vattennivåer i Gnesta

Våren har varit ovanligt torr. Hela 2016 var ett år med mindre nederbörd än normalt. Det betyder att vi nu har mycket låga vattennivåer i våra sjöar.

Grundvattenbildning

Grundvattnet stiger normalt under höst och vår då växtligheten inte tar upp vatten utan den nederbörd som faller/smälter tillåts att infiltrera ner i grundvattenmagasinen. I år har vi inte upplevt någon ordentlig snösmältning. Det har också varit relativt höga temperaturer under mars och delar av april som lett till en högre avdunstning än normalt. Den markfukt som fanns i vår togs upp av växtligheten och någon ny grundvattenbildning kan vi inte räkna med under en lång tid.

Var sparsam med det vatten som finns

Vi behöver vara försiktiga med vår vattenkonsumtion. Har du en egen brunn som visat tecken på att sina under torrsomrar bör du omedelbart minska all onödig konsumtion. Men även om du inte upplevt någon brist tidigare är det bra att vara sparsam.
Även om du inte upplevt någon brist tidigare kan det vara lämpligt att vara sparsam, även om din borrfirma lovat ett visst antal kubikmeter vatten per timma kan läget snabbt förändras.

Detta gäller speciellt dig som bor i ett fritidshusområde. Här kan finnas tätt med vattenbrunnar som alla tar grundvatten på en liten yta och ur ett begränsat vattenmagasin.  Har ert område gemensam vattentäkt finns inte alltid kunskapen om hur mycket vatten som kan levereras under en sommarperiod då många bor längre tider i sina fritidshus.

Hur kan du spara?

Här är några enkla tips som kan innebära stor besparing:

  • Stoppa läckage. En droppande kran kan förbruka cirka 15 kubikmeter vatten per år. En toalett som smårinner kan betyda ett slöseri på 700 kubikmeter per år.
  • Diska och tvätta med fulla maskiner. Diskar duför hand så undvik att skölja disken under rinnande kran.
  • Toaletter som används många gånger om dagen kan bytas ut, eller byggas om, till snålspolande.
  • Gamla kranar och duschmunstycken kan bytas ut mot snålspolande.
  • Undvik att bada i badkar. Duscha i stället.
  • Undvik att låta kranen i handfatet rinna när du rakar dig eller borstar tänderna.
  • Tvätta inte bilen så ofta. Tvätta den dessutom helst på tvättanläggningar. Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gatan.
  • Duscha snabbt och håll duschhandtaget i handen i stället för att fästa det på väggen.