Kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om kommunalt vatten och avlopp. Du kan även se hur hårt det kommunala vattnet är i de olika samhällena.

Hårt eller mjukt vatten

Senaste provtagningsdatum 2022-08-16


grader dH

Flourid mg/l

Björnlunda

2,9

0,18

Gnesta

11

1,3

Laxne

4,5

0,22

Stjärnhov

3,3

0,31


Det här ska inte hamna i toaletten

Hygienartiklar (till exempel tops, bomull, kondomer, tamponger), kemikalier, fimpar och liknande är exempel på vad du inte ska kasta ner i toaletten. Det avfallet stör reningsprocessen och medför ökade kostnader för dig som abonnent genom höjningar av vatten och avloppstaxan. Det är dessutom skadligt för miljön.

Debitering av vatten- och avloppsavgifter

Debitering enligt gällande VA-taxa sker varje månad i efterskott.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten som rinner ner i rännstensbrunnar via stuprör och diken och liknande. Vattnet går i dagsläget orenat ut i våra sjöar och vattendrag.

Tvätta inte bilen hemma

Tänk på att inte tvätta bilen hemma på gatan, för att minska skadlig belastning på miljön. På Circle K i Gnesta samt utanför Stopp i Gnesta finns godkända anläggningar där du kan tvätta din bil utan att miljön tar skada.