Anslutningar och ledningsnät

Du måste göra en ansökan till kommunen, om du vill koppla in dig mot det kommunala ledningsnätet. Du ansvarar själv för ledningar inne på och i din fastighet.

Behöver du diskutera en anslutning kan du ringa vår arbetsledare på VA-enheten, se kontaktinformation. Det gäller också om du ska göra markarbeten och är i behov av en karta över hur ledningar går.

Ansvar för ledning

Du som kund är ansvarig för ledning från fastighetsgränsen fram till fastigheten, samt även inne i din fastighet. Det betyder att de markarbeten samt underhåll som behövs där får du själv bekosta.

Inkoppling

Ansökan om inkoppling mot det kommunala vattenledningsnätet ska göras till oss. Du hittar e-tjänsten för ansökan under relaterad info.

I behov av karta

Om du ska göra markarbeten och är i behov av en karta över hur ledningar går, kontakta vår arbetsledare på VA-enheten, se kontaktinformation.

Tillfällig avstängning av vatten

Om du av någon anledning tillfälligt skulle behöva stänga av vattnet till din fastighet så hjälper vi dig med det. Kontakta oss minst tre dagar i förväg.

Det går bra att kontakta oss genom Servicecenter, se kontaktinformation. Glöm inte att uppge telefonnummer om vi skulle behöva kontakta dig.