Anslutning av avlopp till Laxnelänken

Laxnelänken är en avloppsledning som går mellan Laxne och reningsverket i Gnesta tätort. Den togs i drift 2019 och för fastighetsägare, som ligger i närområdet där ledningen går, finns det nu möjlighet att ansluta sig.

Intresseanmälan

Du gör din intresseanmälan via mejl eller telefon till va-enheten via servicecenter, se kontaktuppgifter. Ange ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken fastighet eller gemensamhetsanläggning som det gäller.

Va-enheten kontaktar dig därefter inom några veckor, från det att du anmält intresse, och bokar in ett möte med dig för att gå igenom var anslutningen kan göras samt går igenom gällande villkor och kostnader. På mötet går vi även igenom den fortsatta processen fram till att anslutningen är på plats.

Fastigheter som vill dela på en anslutningspunkt

Om fler än en fastighet vill dela på en anslutningspunkt krävs att fastigheterna ingår i en gemensamhetsanläggning. Mer information kring bildande av gemensamhetsanläggning finns hos Lantmäteriet, se relaterad information.