Tecknad bild på kronor och sedlar, svarta med vit bakgrund

Fakturering av vatten- och avloppsavgifter

Det finns avgifter för nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, fasta avgifter och brukningsavgifter.

Alla avgifter faktureras utifrån gällande VA-taxa, se relaterad information.

Ändringar i VA-taxan från 1 februari 2024

VA-taxan höjs med cirka 10 procent, det beslutade kommunfullmäktige den 18 december 2023. Den nya taxan innebär en höjning med cirka 120 kronor per månad för en genomsnittlig villa. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på cirka 104 kronor i månaden.

Den nya taxan har en justering för verksamhetslokaler och du som har egen hantering av dagvatten får möjlighet till reducerad dagvattenavgift.

Här kan du läsa mer om den nya VA-taxan och se räkneexempel på hur den räknas ut. Länk till annan webbplats.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften betalas när en fastighet ansluts till det kommunala ledningsnätet. Den är beräknad så att kostnaden ska vara rättvist fördelad oavsett om man har en stor eller liten tomt eller hus.

Fasta avgifter och brukningsavgifter

Fasta avgiften och brukningsavgiften är den faktiska kostnaden det kostar att rena vatten och leverera det fram till våra kunder och att rena avloppsvattnet från våra kunder.

Fakturering

Anslutningsavgifter faktureras löpande. Fasta avgifter och brukningsavgifter faktureras varje månad i efterskott.

Betala fakturan

Du betalar fakturan till det bankgirokonto som står angivet på fakturan. Du måste alltid ange ocr-nummer, som består av 10 siffror, vid betalning.

E-faktura

Du som är privatperson kan få e-faktura genom att anmäla dig i din internetbank. För mer information om e-faktura, se relaterad information.

E-postfaktura

Du som är företagare kan få e-postfaktura. Då skickas fakturan i pdf-format till en e-postadress. För mer information om e-postfaktura, se relaterad information.

Digital brevlåda

Du, som har en digital brevlåda, får din faktura dit istället för via fysisk post.

Autogiro

Alla fakturor som skickas löpande kan du betala genom autogiro. Det kostar ingenting extra för dig som kund.

Har du autogiro får du också en pappersfaktura, men fakturan saknar inbetalningskort. Du kan kombinera e-faktura med autogiro, då får du en kopia på fakturan till din internetbank.

Om det är något som inte stämmer med fakturan, kan du då kontakta oss eller din bank för att stoppa betalningen.

När du har autogiro dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Om det skulle vara så att du inte har tillräckligt med pengar på kontot, så blir fakturan obetald. Du måste då betala fakturan på annat sätt.

Vill du ansöka om autogiro? Du kan ansöka om autogiro direkt via din internetbank. Vill du hellre ha en blankett hemskickad, kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.

Vid utebliven betalning av faktura

Påminnelse

Vi skickar påminnelse på fakturan, om den inte betalas i tid. På påminnelsen står det när den senast ska vara betald. Om fakturan förblir obetald skickas den vidare till inkasso.

Inkassokrav

Om din faktura har gått vidare till inkasso, kommer du att få ett inkassokrav från Visma Collectors. Har du fått ett inkassokrav är det Visma Collectors du ska kontakta om du har frågor om inkassokravet.

Kreditfakturor

Tillgodohavande dras normalt av på nästa ordinarie faktura.

Vid frågor om fakturan

Har du frågor om din faktura, ska du kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.