Förbrukning och kostnad

Vad du får betala för ditt kommunala vatten och avlopp beror till viss del hur mycket vatten som förbrukas. Åtgärda läckande kranar och liknande för att minska dina kostnader.

Vattenmätaren mäter hur mycket kubikmeter vatten som passerar genom den. En gång om året ska vattenmätaren läsas av, och det är utefter den avläsningen som kommunen debiterar fastigheten för förbrukat vatten.

Tänk på att åtgärda läckor snabbt

Du bör tänka på att åtgärda droppande kranar, rinnande toaletter och liknande så fort som möjligt.

Exempel på kostnader vid vattenläckor (alla priser inkl moms)

Läckage

Hur mycket läcker ut

Cirka kostnad

Droppande kran

15 kbm per år

750 kr per år

Stril (sytråd)

30 kbm per år

1 500 kr per år

Tunn stråle (synål)

300 kbm per år

15 000 kr per år

Läckande toalett

400 kbm per år

20 000 kr per år

Rörbrott, 12 mm rör

7 kbm per timme

350 kr per timme


Debitering

Debitering av brukningsavgifter sker varje månad i efterskott.

När du har läst av din vattenmätare kan det visa sig att vi har debiterat dig antingen för mycket eller för lite vatten.

Om det visar sig att vi har debiterat dig utifrån en för låg preliminärförbrukning, så sker en efterdebitering på nästa faktura.

Om det visar sig att vi har debiterat dig utifrån en för hög preliminärförbrukning, så krediterar vi dig på nästa faktura.

För mer information om hur vi fakturerar va-avgifter, se relaterad information.