Reningsverk

Kommunen har fyra stycken avloppsreningsverk, ett i varje tätort. Hit kommer det du spolar ner i avloppet.

Det finns fyra avloppsreningsverk i kommunen, ett i vardera samhälle, som renar det kommunala avloppsvattnet. Slam från enskilda avlopp transporteras i dagsläget till Björnlunda reningsverk.

Reningsprocess

På reningsverken renas avloppet i olika steg. Det grovsilas först för att sedan genomgå biologisk och kemisk rening. Därefter filtreras det innan det renade vattnet återgår till vår natur.

Slam som blir kvar efter reningen nyttjas som gödsel inom lantbruk.