Reningsverk

Kommunen har tre stycken avloppsreningsverk, i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov. Hit kommer det du spolar ner i avloppet.

Det finns tre avloppsreningsverk i kommunen, i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov, som renar det kommunala avloppsvattnet. Slam från enskilda avlopp transporteras till Himmerfjärdsverket i Grödinge.

Reningsprocess

På reningsverken renas avloppet i olika steg. Det grovsilas först för att sedan genomgå biologisk och kemisk rening. Därefter filtreras det innan det renade vattnet återgår till vår natur.

Slam som blir kvar efter reningen nyttjas som gödsel inom lantbruk.