Vattenmätare

De allra flesta fastigheter, som har kommunalt vatten och avlopp, har också en vattenmätare som mäter förbrukat vatten.

En del fastigheter har mätarbrunnar och i dessa mätarbrunnar har vi satt upp fjärrmätare. Detta har vi gjort för att få en så säker arbetsmiljö som möjligt för vår va-personal. De allra flesta fjärrmätare läser vår personal av genom att åka förbi avläsningsstället med en bil.

Fastigheter med kommunalt va utan mätare

Några få hus har fortfarande poängtaxa. Då beräknas förbrukningspoäng utifrån bland annat hur många toaletter som finns i fastigheten, hur många rum som finns och så vidare.

I vår va-taxa kan du läsa mer om poängtaxa och hur vi beräknar poängen, se relaterad information.