Vattenmätare

De allra flesta fastigheter, som har kommunalt vatten och avlopp, har också en vattenmätare som mäter förbrukat vatten.

En del fastigheter har mätarbrunnar och i dessa mätarbrunnar har vi satt upp fjärrmätare. Detta har vi gjort för att få en så säker arbetsmiljö som möjligt för vår va-personal. De allra flesta fjärrmätare läser vår personal av genom att åka förbi avläsningsstället med en bil.

Fastigheter med kommunalt va utan mätare

Några få hus har inte en vattenmätare. Då beräknas förbrukningen utifrån en fastställd schablon, 150 kubikmeter per år och bostadsenhet för permanentboende och 50 kubikmeter per år och bostadsenhet för fritidsboende.